icon


Jozef Nomülner

Prvé kontakty s hudbou som si vyžiadal sám, ako osem ročný som počul hrať klavír, na to som prišiel domov a pýtal od rodičov klavír a zápis do hudobnej školy. Nestalo sa tak , až keď som sa jedného dňa rozhodol prihlásiť sám, čím som rodičov prekvapil a krátky čas na to som dostal od nich aj starší klavír. U profesorky Evy Danieliszovej som absolvoval 8 rokov hru na klavír a hudobnú teóriu.

Po skončení ZUŠ som bol neprijatý na konzervatórium pre nadpočet klaviristov v danom školskom roku. Na to som sa rozhodol pokračovať v II. cykle ZUŠ hre na klavír. Až v roku 1996 som začal pracovať v Opuse u profesora Miloša Jurkoviča ako asistent dramaturga vážnej hudby, od ktorého som získal kontakt na prof. Ladislava Burlasa. Profesor Ladislav Burlas sa mi stal cestou ku skladbe a kompozícii. Dva roky ma pripravoval na štúdium hudobnej vedy FiFUK v Bratislave, nakoľko som nebol prijatý, presmeroval ma na štúdium novootvorenej Akadémie Umení v BB na kompozíciu nakoľko som stále inklinoval k tvorbe hudobnej piesni. Po dvoch rokoch štúdia na FMU AU v BB odbor kompozícia ma profesor Burlas odporučil na štúdium k profesorovi Igorovi Dibákovi v odboroch orchestrálna inštrumentácia, hudobné formy, tektonika skladby a nakoniec ma pripravoval k vypracovaniu diplomovej práce symfonickej skladby pre veľký orchester "Poéma o Dračom Kráľovi".

Po ukončení štúdia na AU BB ma po prečítaní knižky od Joseph Epes Brown-a "Posvátna Dýmka" inšpirovali texty básní na vytvorenie diela komorného súboru so spevom sopránu, altu, klarinetu, timpán, perkusií, a sláčikového orchestra bez prím a second huslí. Po dlhšej odmlke pracovno-štúdijného pobytu v Nemecku-Münster a v Austrálii-Sydney, som sa vrátil späť na slovensko a vydal svoje komorné a orchestrálne partitúry v štátnom nakladateľstve Hudobný fond.

Spolupracoval som s hudobným vydavateľstvom a hudobným štúdiom na nahrávaní nového albumu Komornej hudby: sláčikového kvarteto "Weding song", sexteto "Colloquio per sei strumenti" /fl. , Cor.Angl., Cl.bass., vl., vla., vcl,/, septeto "Méditation á la Chopin" /fl., cl., fg., cr., vl., vla., vcl./, komorný orch. a spev "Posvátná Dýmka" /sopran, alt, cl., perkusie, timp., vle, vcli, cb./