Posvátna Dýmka

image

Skladba pre komorný orchester, timpani, perkusie, soprán a alt má orientálny charakter. Text skladby je obradná modlitba indiánskeho kmeňa "Siuxov Oglala" pochádzajúcich zo strednej ameriky.

Meditation á la Chopin

image

Skladba vznikla na námet klavírneho prelúdia od Fryderyka Chopina. Klavírny part 24 taktového prelúdia pre komorné obsadenie nástrojov ako sú flauta, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo.

Čierny Diamant

image

Pre Metropolitný Orchester Bratislava vznikla skladba „Čierny Diamant“, skomponované na objednávku na „Novoročný koncert“, ktorý sa uskutočnil 1.januára 2013 v Primaciálnom Paláci v Zrkadlovej sieni.