Pocta pre Fryderyka Chopina

Chopinova tvorba ma hlavne ovplyvnila nádhernou melancholikou a tak som k jeho dielu skromne pripísal "Meditation á la Chopin". Skladba vznikla na námet klavírneho prelúdia e mol od Fryderyka Chopina. Klavírny part 24 taktového prelúdia som z inštrumentoval pre komorné obsadenie nástrojov ako sú flauta, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo. Následne som pokračoval valčíkovou formou, piesňovou formou, variácie na tému "minimal music", a záver opäť posledná časť prelúdia e mol.